THÔNG BÁO: THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY

Công ty CP Cà Phê Thương Phú thông báo thông tin thay đổi nhân sự như sau: kể từ ngày 06/04/2018 Ông Hồ Văn Tiến không còn đảm nhận Kế Toán Trưởng của Công ty CP cà phê ...

Kết quả giao dịch Ông Võ Quang Thành

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Họ tên cá nhân: Võ Quang Thành. Chức vụ: Ủy viên HĐQT. Mã chứng khoán: CTP Đăng ký bán: 450.000 ...