GIÁ CÀ PHÊ ĐANG Ở ĐÁY CỦA 5 NĂM, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN NHỮNG DN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ CÀ PHÊ ARABICA THÁNG 5/2018 ĐÃ XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG VÒNG 5 NĂM .

Phân tích xu hướng cà phê Arabica ngày 08/3/2018 (08-03-2018)

1. Biểu đồ phân tích: Cà phê Arabica5/2018 khung thời gian H1 (giá hiện tại: 120.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận định 

Đường giá đang dao động thận trọng và có thể tích lũy thêm vài phiên trong khung giá 119.50 – 122 trước khi có pha giảm thử thách vùng hỗ trợ 118 rồi phục hồi trở lại trong ngắn hạn. 

Chỉ khi có dao động tăng qua cản 123, triển vọng ngắn hạn có thể theo hướng phục hồi tăng giá. 

Một dao động giảm dưới 119.50 dẫn đến nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ 118 rồi phục hồi. 

* Biên độ dự kiến trong phiên: 119.50 — 121.00. Đầu phiên đường giá có thể suy yếu nhưng duy trì vững trên vùng 119.50 sau đó có pha phục hồi đến vùng 121.00 trước khi suy yếu về cuối phiên. 

* Kịch bản phụ: 

- Nếu tăng qua 121.00 thì tăng tiếp đến 122.00 rồi suy yếu trở lại. 

- Nếu giảm dưới 119.50 thì duy trì đà giảm xuống vùng 119.00 rồi phục hồi. 

* Các mức cản kỹ thuật quan trọng: 

- Kháng cự: 121.00 — 122.00 — 123.00. 

- Hỗ trợ: 119.50 — 119.00 — 118.00.


 
Chia sẻ: 
tag

Bài viết liên quan >>>